Nybörjarpaket 2

Bin till nytta och nöje och Handbok i bihälsa

  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Ska du gå kurs i vår? i våra nybörjarpaket får du det bästa priset när du beställer både kursbok och extra bok om bihälsa.

Paket nummer 2 består av Bin till nytta och nöje av Carl Otto Mattson och Johann Lang samt SBR's Handbok i bihälsa som är en behändig bok i fickformat om olika sjukdomar man bör känna till.


Om Bin till nytta och nöje

"Bin till nytta och nöje" är den perfekta introduktionen till biodlingens spännande värld. Den rikt illustrerade boken ger all nödvändig kunskap för dig som vill skaffa egna kupor och bjuder på lustfylld läsning för den som bara vill veta mer om bin, honung och pollinering.

Efter ett inledande avsnitt om biodlingen i historien och honungsproduktionen i Sverige och världen, så förs läsaren rakt in i den praktiska biodlingens alla mysterier. Vi får lära oss hur bisamhället är organiserat och hur samspelet mellan bin och biodlare bäst går till.

En kalendarisk redogörelse för året i bigården med praktiska råd är stommen i boken, men stort utrymme ges också åt beskrivningen av honungens egenskaper och behandling. Ett kapitel om biväxter och pollinering visar vilka blommor som bina föredrar och hur skörden av frukt, frö och bär kan öka med binas hjälp.

Författaren Carl Otto Mattson har varit ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund. Till yrket är han journalist och har producerat naturfilmer för TV. Illustratören Johann Lang har producerat en mängd informationsmaterial om bin, biodling och biprodukter. De är båda erfarna biodlare och studieledare med över 45 års arbete inom svensk hobby- och yrkesbiodling.

Titel: Bin till nytta och nöje

Författare: Carl Otto Mattson

Formgivning: Johann Lang

Språk: Svenska

Utgivningsår: 2020

Utgåva: 6

Förlag: Artcopy

Antal sidor: 192

Vikt: 672g

ISBN: 978-91-637-8127-8


Om Handbok i bihälsa

En handbok i behändigt format som lätt får plats i en fickan för bedömning vid kupan. Ringpärm med omslagssidor i frostad klarplast som skyddar boken.

Ny lagstiftning ökar biodlarens ansvar

Som biodlare har du ansvar att förebygga och hindra spridning av smittsamma bisjukdomar till och inom Sverige.

Denna kortfattade handbok i bihälsa är tänkt att hjälpa dig att förstå och upptäcka angrepp och sjukdom på ett tidigt stadium, så att du kan sätta in åtgärder som främjar hälsan hos dina bin. Det är också tänkt att vara ett stöd, med syfte att förhindra att du sprider smitta.

Sedan 2019 måste biodlare som säljer eller flyttar ett bisamhälle själv kontrollera samhällets hälsotillstånd och också garantera dess status. Det är endast samhällen som flyttas från områden med utbrott av anmälningspliktiga skadegörare eller sjukdomar, som exempelvis amerikansk yngelröta, som måste besiktas av bitillsynsman. Alla biodlare är därför numera skyldiga att ha tillräcklig kunskap om bisjukdomar och vilka åtgärder som ska vidtas för att kontrollera eller hindra dessa sjukdomar. Det är också viktigt att känna till begrepp som skydds- och övervakningsområde.

Den här boken innehåller endast korta beskrivningar av sjukdomar och skadegörare.

Framtagen av Biodlarnas bihälsokommitté.

Titel: Handbok i bihälsa

Redaktör: Ann-Britt Carlsson

Språk: Svenska

ISBN: 978-91-519-9031-6

Utgivare: Sveriges biodlares riksförbund

Vikt: 220g

Antal sidor: 65

Utgivningsår: 2021

Totalsumma:
    Till kassan